Home

Bavo stichting

De Bavo stichting is een fonds waarvan het rendement wordt gebruikt voor het bevorderen van het welzijn van ouderen, voornamelijk in Kennemerland.
Het bestuur van de Bavo stichting beheert het fonds.

Doelstelling
Deze doelstelling wordt bereikt door het bieden van financiële steun aan projecten op twee terreinen:
Wonen, Zorg en Welzijn;
Wetenschappelijk onderzoek naar ouderengeneeskunde.

Het bestuur vergadert in 2024 op maandag 11 maart, maandag 10 juni, maandag 9 september en op maandag 25 november. Indienen van een projectaanvraag kan tot uiterlijk vier weken voorafgaand aan de vergaderdata.

Vergadering maandag 11 maart 2024 – indienen aanvragen kan tot 11 februari 2024

Vergadering maandag 10 juni 2024 – indienen aanvragen kan tot 10 mei 2024

Vergadering maandag 9 september 2024 – indienen aanvragen kan tot 9 augustus 2024

Vergadering maandag 25 november 2024 – indienen aanvragen kan tot 25 oktober 2024.

De aanvragen worden dan besproken en beoordeeld op grond van de volgende criteria:

  •  het project moet passen in de doelstelling van de Bavo stichting
  •  er moet een goede balans zijn tussen de kosten van het project en het verwachte resultaat
  • de besteding van de gelden moet doelmatig zijn

Een bijdrage wordt per project toegekend en is in principe eenmalig. Een project mag op langere termijn niet afhankelijk zijn van de financiële steun van de Bavo stichting. Exploitatiesubsidies vallen dus buiten de doelstelling van de stichting.

Als een project wordt afgewezen ontvangt de aanvrager daarvan bericht met een toelichting. Over een negatief besluit van het bestuur van de Bavo stichting wordt naderhand niet gecorrespondeerd.

De Bavo stichting is per 01-01-2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft daarmee een ANBI status. Klik hier voor het standaardformulier Publicatieplicht ANBI 2023.
RSIN/fiscaalnummer ANBI: 3400451

Reacties zijn gesloten.