Home

Bavo stichting

De Bavo stichting is een fonds waarvan het rendement wordt gebruikt voor het bevorderen van het welzijn van ouderen, voornamelijk in Kennemerland.
Het bestuur van de Bavo stichting beheert het fonds.

Doelstelling
Deze doelstelling wordt bereikt door het bieden van financiële steun aan projecten op twee terreinen:
Wonen, Zorg en Welzijn;
Wetenschappelijk onderzoek naar ouderengeneeskunde.

Veelal wordt samengewerkt met andere organisaties die op dit terrein actief zijn, met name met Fonds Sluyterman van Loo.

fonds van sluyterman van loo ouderenprojecten

Het bestuur vergadert in 2023 op 13 maart, 12 juni, 11 september en op 27 november. Indienen van een projectaanvraag kan tot uiterlijk vier weken voorafgaand aan de vergaderdata.

Vergadering maandag 13 maart 2023 – indienen aanvragen kan tot 13 februari 2023

Vergadering maandag 12 juni 2023 – indienen aanvragen kan tot 12 mei 2023

Vergadering maandag 11 september – indienen aanvragen kan tot 11 augustus 2023

Vergadering maandag 27 november – indienen aanvragen kan tot 27 oktober 2023

De aanvragen worden dan besproken en beoordeeld op grond van de volgende criteria:

  •  het project moet passen in de doelstelling van de Bavo stichting
  •  er moet een goede balans zijn tussen de kosten van het project en het verwachte resultaat
  • de besteding van de gelden moet doelmatig zijn

Een bijdrage wordt per project toegekend en is in principe eenmalig. Een project mag op langere termijn niet afhankelijk zijn van de financiële steun van de Bavo stichting. Exploitatiesubsidies vallen dus buiten de doelstelling van de stichting.

Als een project wordt afgewezen ontvangt de aanvrager daarvan bericht met een toelichting. Over een negatief besluit van het bestuur van de Bavo stichting wordt naderhand niet gecorrespondeerd.

De Bavo stichting is per 01-01-2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft daarmee een ANBI status.
RSIN/fiscaalnummer ANBI: 3400451

Reacties zijn gesloten.