Aanvragen

bavo stichting ouderen aanvraag

De Bavo stichting werkt vanaf 1 januari 2021 met een nieuw digitaal aanvraagportaal. Via dit portaal kunt u de subsidieaanvragen en gehonoreerde projecten bij de Bavo stichting beheren. En kunt u met de stichting communiceren over uw ingediende aanvragen.

Beoordeling van de aanvraag

Het bestuur vergadert in 2023 op 13 maart, 12 juni, 11 september en op 27 november. Indienen van een projectaanvraag kan tot uiterlijk vier weken voorafgaand aan de vergaderdata:

  • Vergadering maandag 13 maart 2023 – indienen aanvragen kan tot 13 februari 2023
  • Vergadering maandag 12 juni 2023 – indienen aanvragen kan tot 12 mei 2023
  • Vergadering maandag 11 september – indienen aanvragen kan tot 11 augustus 2023
  • Vergadering maandag 27 november – indienen aanvragen kan tot 27 oktober 2023

Quickscan

Wanneer u denkt dat uw project in aanmerking komt voor een bijdrage kunt u bij ons een quickscan doorlopen. In deze quickscan beantwoordt u een aantal vragen, waarmee u kunt vaststellen of uw project binnen de criteria van de Bavostichting valt.

Op grond van een positieve uitkomst van de quickscan schatten wij in dat er een kans is dat uw project voor financiering in aanmerking komt. U wordt dan aan het einde van de quickscan uitgenodigd zich te registreren en uw aanvraag in te dienen. In de aanvraagprocedure staat beschreven welke stukken wij daarvoor nodig hebben.

Aanvragen

Is dit uw allereerste aanvraag? Maak dan eerst een account aan.


Wij adviseren u om bij meerdere fondsen die zich inzetten voor het welzijn en welbevinden van ouderen een aanvraag in te dienen.

fondsen voor ouderenLogo Bavo stichting

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u de Bavo Stichting als subsidiegever in uw communicatie-uitingen vermeldt. Ons logo kunt u als jpeg of eps bestand downloaden: jpeg logo | eps logo.

Reacties zijn gesloten.