Projecten

Lappenscene_SWAG

Fotograaf: Daphne de Winkel
Foto is van de stichting Parels voor de Zwijnen met het project: CatWalk

Projecten binnen de regio Kennemerland: 2017

Onderzoek:

 • Academisch Medisch Centrum Amsterdam heeft een financiële bijdrage gekregen voor het opzetten van het: ‘Onderzoekconsortium interculturele ouderengeneeskunde’ wat eind 2018 van start gaat.
 • Stichting Zo-Dichtbij heeft voor hun project een bijdrage voor 2 jaar ontvangen. De stichting brengt vraag en aanbod bij elkaar en koppelt eindgebruikers aan uitvoerende partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Met een mogelijke regierol voor gemeentes. Het is een innovatief project in de ouderenzorg met als doel om vitale ouderen te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en tevens om ervoor te zorgen dat er onderzoek gedaan kan worden (als gevolg op het promotieonderzoek aan de TU Delft).
 • Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, vakgroep huisartsengeneeskunde Maastricht heeft een bijdrage gekregen voor het onderzoek met als vraagstelling: ‘Voorkomt griepvaccinatie behalve griep ook sterfte onder 60-plussers’?
 • Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan Amsterdam ontving een bijdrage voor hun intergenerationele project. Senioren nemen deel aan de colleges en deze worden ook gedurende het hele project betrokken bij het uitdenken en uitvoeren van de plannen. De stichting bevordert activiteiten die het (intellectuele) welzijn van (mindervalide) ouderen verhogen en om jong en oud bij elkaar te brengen.

Hardware:

 • Stichting Welzijn Ouderen Bloemendaal heeft twee elektrische duo fietsen aangeschaft waar de bewoners van de gemeente Bloemendaal en Bennebroek gebruik van kunnen maken.
 • Stichting Vrienden zorgcentrum Aalsmeer heeft een bijdrage ontvangen om een fietslabyrint aan te schaffen. Hiermee kunnen cliënten virtueel fietsen door hun eigen omgeving. Interessant is dat de cliënt onderweg kan kiezen waar ze heen willen. Hierdoor kunnen ze elke keer een andere route fietsen waarbij de fietstochten spannend blijven en waarbij hun geheugen ook wordt getraind.
 • Stichting Amstelring Groep heeft ook een bijdrage ontvangen voor de aanschaf van 2 Qwiek-up’s, voor mobiel snoezelen in woonzorgcentrum Bornholm in Hoofddorp.
 • Stichting Eykenburg Den Haag ontving een bijdrage voor de aanschaf van Justo-Cat, een snoezelrobot voor gebruik in de dementiezorg.
 • Zorggroep Patyna Tzum is in de gelegenheid gesteld om een Qwiek-up aan te schaffen. Het is een apparaat die de bewoners op verschillende niveaus prikkels kan geven door middel van een audiovisuele beleving in hun omgeving.

Zorg & Welzijn:

 • Stichting Kom in mijn Tuin heeft een bijdrage ontvangen voor de generatietuin Jong-Oud in Heemstede. De wens is om hiermee natuureducatie te realiseren voor ouders, kinderen en grootouders.
 • Stichting Bloem Nieuw-Vennep ontving een bijdrage voor hun project: ‘Toen geluk heel gewoon was’. Dit is voor dementerenden een feest der herkenning en eveneens voor ouderen met een fysieke beperking. Het doel is om hen een onvergetelijke muzikale middag te bezorgen.
 • Stichting Inloophuis Kennemerland heeft een bijdrage ontvangen om diverse activiteiten te organiseren ten behoeve van hun 5-jarig jubileum zoals: oncologisch zwemmen, creatieve expressie en een koor.
 • Stichting ADAMAS heeft een financiële bijdrage ontvangen voor hun project: ‘Verwendagen voor Ouderen’ die getroffen zijn door kanker.
 • Stichting Geheugenkoor Alkmaar heeft een bijdrage gekregen voor hun activiteiten ten behoeve van hun 5-jarig jubileum.
 • WIJ Heemstede (samenwerking Stichting Casca en Welzijn Ouderen Heemstede) ontving een bijdrage voor de excursie naar het Kruller Muller museum met de bezoekers van de dagcentra.
 • VOF MJ Tafeltennis organiseert met zeer veel succes in diverse woonzorg centra aangepaste tafeltennis activiteiten en ontving hiervoor een bijdrage.
 • Stichting Haarlem Effect ontving een bijdrage voor hun project: ‘Uit Met Mij’ waarbij ouderen op stap worden genomen met vrijwilligers (waaronder scholieren) naar een workshop of andere leuke locaties, uitjes en activiteiten.
 • Stichting vrienden verpleeghuiszorg Zuiderhout, onderdeel van ZorgBalans Haarlem, heeft een bijdrage ontvangen voor de theatervoorstelling: ‘Familie Fabels’ voor bewoners, familie en medewerkers om onderlinge betrokkenheid te vergroten en een betere kwaliteit van zorg en leven te realiseren.
 • Stichting Feyenoord Foundation Rotterdam ontving een bijdrage voor het project: ‘Feyenoord OldStars’. Een groep van 75 ouderen zijn structureel met elkaar in contact en beweging gebracht middels Walking Football.
 • Groot Salonorkest Happy Days Deventer ontving een bijdrage om twee concerten te geven in Zutphen en Lochem door het seniorenorkest met het jeugd ensemble Preludio. Het repertoire bestaat uit licht klassiek en amusementsmuziek.
 • Stichting Allegoeds Lunteren heeft zorgvakanties gerealiseerd voor eenzame ouderen met een intensieve zorgvraag en mantelzorgers.
 • Stichting Florence Wenst Den Bosch organiseert voor patiënten in het Jeroen Boschziekenhuis ‘Bedtime Stories’ en ontving hiervoor een bijdragen. Middels voorleessessies door een voorleesacteur aan patiënten die op de afdeling Geriatrie en Orthopedie verblijven, worden oude herinneringen opgehaald en kan zo adequaat inspelen op de behoefte van de patiënt. Dit alles draagt bij aan het welzijn van de patiënt en bevordert het genezingsproces.

Dienstverlening:

 • Buurt Blik Haarlem ontving een bijdrage voor hun pilotproject in Haarlem Noord waarmee activiteiten-aanbod voor ouderen en potentiële deelnemers op verfrissende wijze aan elkaar werden gekoppeld. Ouderen gaan zelf op zoek uit en treden op als ambassadeur voor de activiteiten.
 • Stichting Jongeren in Beweging Haarlem ontving voor hun project: ‘Jong en Oud, dan heb je Goud’ een bijdrage. Het is een stageproject waarbij jongeren, met mbo-niveau, zelfstandig thuiswonende ouderen die dreigen te vereenzamen, samen een activiteit ondernemen waarbij een geregistreerde coach het proces bewaakt en de jongeren begeleid.
 • Stichting Amstelring Groep ontving een bijdrage om de ‘Dag van de Mantelzorg’ te organiseren.
 • Stichting Koorenhuis Den Haag heeft een bijdrage ontvangen voor hun project: ‘Kleuren van Vroeger’. Het Koorenhuis en de bibliotheek ontwikkelen in het project ateliers in de bibliotheek waar zelfstandig wonende kwetsbare ouderen elkaar kunnen ontmoeten om hun eigen herinneringen en historie met elkaar te delen en onder leiding van een kunstvakdocent vorm en kleur te geven.
 • Stichting LUX Nijmegen heeft een bijdrage ontvangen voor hun project: ‘OUDTOPIA’. Het is een innovatief project gericht op het verbeteren van de beeldvorming over ouderen en het algemeen welzijn van ouderen. Het festival brengt jongeren en ouderen met elkaar in verbinding middels o.a. workshops verhalen, Tech talk, sport, weerbaarheid en discussie.
 • Stichting VanHarte ontving een financiële bijdrage voor het organiseren van thema-avonden: ‘Samenredzaamheid Ouderen’. De inzet van Resto VanHarte is gericht op het creëren van ontmoetingsplaatsen waarbij verbinden, gezamenlijk koken, eten en het ondernemen van activiteiten centraal staan, Tevens stimuleert Resto VanHarte het buurtinitiatief om tot deze ontmoetingsplaatsen te komen en betrekt hier alle relevante samenwerkingspartners bij.

Muziek/Kunst:

 • Stichting Kennemer Jeugd Orkest heeft in het kader van ‘Jong ontmoet Oud’ een concert gegeven in de Philharmonie in Haarlem voor ouderen die nog zelfstandig thuis wonen of in een verzorgingshuis.
 • Stichting De Vrolijke Noot Heemstede ontving een bijdrage voor muzieksessies in 30 verzorgingshuizen in Kennemerland.
 • Stichting de Tijdmachine heeft een bijdrage gekregen voor de voortzetting van het succesvolle muziekproject: ‘Gouwe Ouwe’ waarin samen liedjes worden gezongen, wordt gedanst en gesjanst op livemuziek uit de jaren ’80 in diverse woonzorgcentra in Kennemerland.
 • WIJ Heemstede (samenwerking Stichting Casca en Welzijn Ouderen Heemstede) heeft een bijdrage gekregen voor hun project: ‘Kunst in de Bieb’, de bezoekers van het dagcentrum Lieven de Key, ontmoetingsgroep Heemstede en dagcentrum De Luifel verhuizen naar het nieuwe culturele centrum van Heemstede: de Bibliotheek. Ter voorbereiding van deze verhuizing hebben de deelnemers van de 3 verschillende groepen ‘Kunst voor de Bieb’ gemaakt onder leiding van een kunstenaar.
 • Stichting DeDansDivisie Leeuwarden heeft een bijdrage ontvangen voor hun project: ‘Wachten op Visite’. De DansDivisie maakt een voorstelling samen met ouderen en jonge dansers, die wel eens last hebben gehad van eenzaamheid.

Meerjarig:

 • Stichting Stem in de Stad heeft voor het aanloopcentrum de toezegging voor een bijdrage in de komende jaren ontvangen. Veel Haarlemmers die een steuntje in de rug nodig hebben, maken dankbaar gebruik van deze voorziening die merendeel door vrijwilligers wordt gerund.
 • Stichting Vier Het Leven ontving de laatste toezegging van een bijdrage van drie jaar ten behoeve van de opstart in de Haarlemmermeer wat is uitgekeerd na een succesvol jaar waarover een eindrapportage is gedaan.
 • Stichting Empowerment Foundation heeft een financiële bijdrage gekregen voor het vervolg ‘Tour d’Amour’ en herdruk van het boek ‘Van Ver’.

Buitenland:

 • Stichting Wiesje in Suriname heeft een bijdrage ontvangen voor de bouw van een Sociaal-Cultureel centrum, onderdeel van de woonzorgvoorziening voor mensen met dementie.

Steunfonds:

WIJ Heemstede, Ontmoetingsgroepen in de wijk van ZorgBalans, KBO Bergen, KBO Bovenkerk/Aalsmeer, Stichting Amstelring Groep, Adamas Inloophuis, Stichting Juttersgeluk, Stichting Nationaal ouderenfonds, Stichting Sint Jacob, Philharmonisch Koor Hagacantare en bezoekers van het aanloopcentrum van Stem in de Stad hebben allemaal een bijdrage gekregen om hun kerst en Nieuwjaars activiteiten voor de ouderen mogelijk te maken.

Reacties zijn gesloten.