Projecten

Lappenscene_SWAG

Fotograaf: Daphne de Winkel

Projecten binnen de regio Kennermerland:

  • Stichting Sint Jacob heeft een bijdrage voor drie Tovertafels ontvangen voor de huiskamers van de PG bewoners om de herinnering en communicatie te bevorderen. Deze zijn succesvol in gebruik genomen.
  • Stichting Stem in de Stad heeft voor het aanloopcentrum de toezegging voor een bijdrage in de komende jaren ontvangen. Veel Haarlemmers die een steuntje in de rug nodig hebben, maken dankbaar gebruik van deze voorziening die merendeel door vrijwilligers wordt gerund. De kerstmaaltijd voor bezoekers van het aanloopcentrum is ook mogelijk gemaakt dankzij de bijdrage van de Bavo stichting.
  • Nationaal Ouderen Fonds heeft in de regio Kennemerland stranduitjes voor ouderen georganiseerd met financiële ondersteuning van de Bavo stichting.
  • Stichting Polyvista maakte een educatief kunst project ‘Uppie’ over eenzaamheid voor het basis- en voortgezet onderwijs en ontving hiervoor een bijdrage. Het project richt zich op jongeren en ouderen met eenzaamheidsproblematiek.
  • Heemsteeds Philharmonisch Orkest ontving een bijdrage voor hun jubileum concert ‘Vier het met Bloemen’ waarbij ouderen (75+) in de gelegenheid werden gesteld het concert te bezoeken met als speciale gast: Karin Bloemen.
  • WIJ Heemstede (samenwerking Stichting Casca en Welzijn Ouderen Heemstede) ontving een bijdrage voor de organisatie, in samenwerking met Loket Heemstede, voor de ‘Dag van de Ouderen’ om bezoekers informatie te geven over het Welzijnsaanbod.
  • Stichting de Vrolijke Noot ontving een bijdrage om muzikale evenementen te organiseren voor ouderen met dementie en mensen die een lichamelijke en/of geestelijke beperking hebben en woonachtig zijn in zorginstellingen.
    Kennemer Jeugd Orkest heeft in het kader van ‘Jong ontmoet Oud’ een concert gegeven in de Philharmonie in Haarlem voor ouderen die nog zelfstandig thuis wonen of in een verzorgingshuis.
  • MJ Tafeltennis organiseert met zeer veel succes in diverse woonzorg centra tafeltennisshows en tafeltennisclinics en ontving hiervoor een bijdrage.
  • Stichting CareClowns Nederland heeft een bijdrage ontvangen voor de 20 bezoeken aan zorginstellingen in de regio Kennemerland.
  • Stichting Haarlem Effect ontving een bijdrage voor hun project: ‘Uit Met Mij’ waarbij ouderen op stap worden genomen met vrijwilligers (waaronder scholieren) naar een workshop of andere leuke locaties en activiteiten.
  • Stichting Het Theaterlab / Grey Vibes ontving een bijdrage voor hun project: ‘Pijnlijke Melodie op Reis’ wat gaat over de kritieke toestand van de ouderenzorg. In Heemstede werd de interactieve voorstelling ‘Duinloaden’ georganiseerd voor bewoners in woonzorgcentra.
  • Stichting Creatief Onderwijs ontvingen een bijdrage waarbij een school een verzorgingshuis adopteert en een klas elke maand een bezoek brengt aan de bewoners om samen een activiteit te doen, bijv. spelletjes, samen muziek maken, beauty-momenten enz. met als doel de eenzaamheid te verminderen en samen dingen te doen wat leuk is voor beide doelgroepen.
  • Stichting Jongeren in Beweging ontving voor hun project: ‘Jong en Oud, dan heb je Goud’ een bijdrage. Het is een stageproject waarbij jongeren, met MBO niveau, zelfstandig thuis wonende ouderen die dreigen te vereenzamen, samen een activiteit ondernemen waarbij een geregistreerde coach het proces bewaakt en de jongeren begeleid.
  • Holland Dance ontving een bijdrage om met de voorstelling ‘Lang Leve Kunst Festival’ in het Kennemerland te programmeren. De wereld première Good Old Times: ‘My Tasteful Life’ stond voor januari 2016 gepland.
  • Stichting de Tijdmachine heeft een bijdrage gekregen voor de voortzetting van het succesvolle muziekproject: ‘Gouwe Ouwe’ waarin samen liedjes worden gezongen, wordt gedanst en gesjanst op livemuziek uit de jaren ’80 in diverse woonzorgcentra in Kennemerland.

Projecten buiten de regio regio Kennemerland:

  • Amsterdam Center on Aging heeft een bijdrage ontvangen voor het derde wetenschappelijke ACA congres ‘Verouderen met Veerkracht’, innovatieve visies op ouder worden.
  • VUmc LASA ontving voor hun wetenschappelijk onderzoek: ‘Cognitie en internetgebruik van Nederlandse en Zweedse ouderen (66+)’ een bijdrage om het onderzoek mogelijk te maken.
  • Stichting Philomela ontving een bijdrage om het project: ‘L’ Amour op scholen’ te organiseren en af te sluiten met een concert op een zorginstelling.
  • Stichting Amstelring Groep ontving een bijdrage om de aanleg van een Beleeftuin mogelijk te maken bij hun verpleeghuis in Aalsmeer.
  • Stichting Adamas Inloophuis heeft voor hun doelgroep, mensen met kanker, een verwendag georganiseerd dankzij de bijdrage van de Bavo stichting.
  • Lectoraat Lifelong Learning in Music Groningen heeft voor het succesvolle wetenschappelijke project: ‘MIMIC’ (Meaningful Music in Health Care) een bijdrage gekregen waarbij kwetsbare ouderen in het ziekenhuis met behulp van persoonsgerichte muzikale improvisaties een belangrijk gevoel van betekenis en zingeving krijgen en minder ontregeld raken.
  • Stichting Vier Het Leven ontving de toezegging van een bijdrage van drie jaar ten behoeve van de opstart in de Haarlemmermeer wat wordt uitgekeerd na een succesvol jaar waarover een eindrapportage is gedaan.
  • Stichting Florence Wenst organiseert voor hun bewoners in zorgcentra ‘Bedtimes Stories’ en ontvingen hiervoor een bijdragen. Middels voorleessessies aan PG bewoners, waarbij oude herinneringen worden opgehaald, kunnen de ouderen weer helemaal opleven.
  • Stichting VanHarte ontving een financiële bijdrage voor het organiseren van thema avonden: ‘Samenredzaamheid Ouderen’. De inzet van Resto VanHarte is gericht op het creëren van ontmoetingsplaatsen waarbij verbinden, gezamenlijk koken, eten en het ondernemen van activiteiten centraal staan, Tevens stimuleert Resto VanHarte het buurtinitiatief om tot deze ontmoetingsplaatsen te komen en betrekt hier alle relevante samenwerkingspartners bij.
  • Stichting groepswonen voor migranten ouderen ontvingen een bijdrage voor de aanschaf van diverse spelletjes in hun nieuwe woon omgeving.
  • Praktijk Frisolaan fysiotherapie heeft voor hun innovatieve project: ‘FIT Thuis’ een bijdrage gekregen waardoor het mogelijk is een preventief oefenprogramma te geven aan ouderen (70+) in de thuis situatie. Dit preventief oefenprogramma valt niet onder fysiotherapeutische hulp en dus ook niet onder de basis- en aanvullende verzekering van zorgverzekeraars.
  • ZuidOostZorg/Sunenz ontving voor hun project: ‘Intimiteit en Seksualiteit’ een bijdrage. De doelstelling van het project is om anders te kijken naar de kwaliteit van leven van ouderen en dat ouderen en seksualiteit ook bij elkaar horen.
  • Stichting Beleef en Herinner ontving een bijdrage om de ‘Tocht van Morgen’ mogelijk te maken voor ouderen met een schaatsshow, kraampjes met koek en sopie rondom het thema ‘Elfstedentocht’ in de nieuwe Elfstedenhal in Leeuwarden.

Vanuit het steunfonds is gehonoreerd:

  • Werkgroep Warme Maaltijdvoorziening Bunde-Geulle ontvingen een bijdrage om een aantal maaltijdboxen te vervangen.
  • Thuis bij Mendlik ontving een bijdrage om een grootscherm televisie en geluidsinstallatie aan te schaffen voor hun dagbesteding programma van ouderen die behoefte hebben aan kontakten en activiteiten in ‘De Nieuwe Kring’.
  • WIJ Heemstede, Ontmoetingsgroepen in de wijk van ZorgBalans, KBO Bergen, KBO Bovenkerk/Aalsmeer, Stichting Amstelring Groep, Adamas Inloophuis, Stichting Juttersgeluk, Stichting Nationaal ouderenfonds, Philharmonisch Koor Hagacantare en bezoekers van het aanloopcentrum van Stem in de Stad hebben allemaal een bijdrage gekregen om hun kerst en Nieuwjaars activiteiten voor de ouderen mogelijk te maken.

 

Reacties zijn uitgeschakeld.