Projecten

Lappenscene_SWAG

Fotograaf: Daphne de Winkel
Foto is van de stichting Parels voor de Zwijnen met het project: CatWalk

Innovatieve projecten 2020

Deze pagina wordt geactualiseerd direct na goedkeuring van het jaarverslag 2022. Voor de juiste informatie over de gefinancierde projecten in 2021 verwijzen wij u naar het jaarverslag van 2021 op deze website.

Een proactieve aanpak en de contacten met regionale en landelijke organisaties werden net als in voorafgaande jaren gecontinueerd om zicht te krijgen op innovatieve projecten in de ouderenzorg.

Het huidige beleidsplan is uitgangspunt voor de selectie van de projecten.

 

 Binnen de regio zijn de volgende aanvragen gehonoreerd

Stichting Dijk van een Dorp Spaarndam ontvangt een bijdrage voor hun project ‘Dijkexpress Spaarndam’.

Stichting Stem in de Stad heeft voor het aanloopcentrum de toezegging voor een bijdrage in de komende drie jaren (2018, 2019 en 2020) ontvangen. Veel Haarlemmers die een steuntje in de rug nodig hebben, maken dankbaar gebruik van deze voorziening die merendeel door vrijwilligers wordt gerund. De kerstmaaltijd voor bezoekers van het aanloopcentrum is ook mogelijk gemaakt dankzij de bijdrage van de Bavo stichting.

Het Haarlems Gemengd Koor ontvangt een bijdrage voor de uitvoering van het Weihnachtsoratorium in december 2020 in de Sint Bavo kerk.

Stichting Bloem ontvangt een bijdrage voor hun project ‘Muziek en entertainment aan mensen die niet meer thuis wonen’.

Stichting Welzijn Bloemendaal ontvangt een bijdrage het oprichten van het Odensehuis in Overveen.

Stichting Haarlem Effect ontvangt een bijdrage voor hun project ‘Mee met Mij’ 2020-2021. Het organiseren van leuke uitstapjes van ouderen met jongere ouderen en ook lekker nagenieten van de contacten met de buitenwereld.

Stichting MOAI ontvangt een bijdrage voor hun project om met ouderen in gesprek te gaan over schurende thema’s en om hen zo in verbinding te brengen met elkaar.

Stichting Ouderen Fonds organiseert stranduitjes voor ouderen in Kennemerland en ontvangt daarvoor een bijdrage. De stranduitjes zijn door Corona verschoven naar 2021.

Stichting ZorgBalans Haarlem ontvangt een bijdrage voor het project ‘BUUV’, het samenstellen van 75 Vrijheidsboxen voor senioren.

Stichting Gouden Dagen ontvangt een bijdrage voor het organiseren van Wensvervullingen en een gemeenschappelijk evenement op zes locaties van Stichting sint Jacob.

Stichting StadsParels- Buurtblik ontvangt een bijdrage voor de Podcast met en voor ouderen met als Rode Draad: Hoe blijf je verbonden met de wereld om je heen.

Stichting Diva Dicht Bij kan op een innovatieve manier met een interactief aanbod via live videoverbinding filmpjes voor ouderen posten in de thuissituatie bereiken en die in woonzorgcentra wonen.

Stichting De Tijdmachine kunnen hun project ‘Gouwe Ouwe anderhalve meter sessie’ in coronatijd uitvoeren met bewoners in woonzorgcentra.

 Stichting Nabestaandenzorg hebben een project ‘Samen tegen Eenzaamheid’ gestart waarbij de partners die in coronatijd maar ook daarvoor hun partner hebben verloren een bloemetje krijgen aangeboden met als doel hen een hart onder de riem te steken.

Stichting Vier het Leven ontvangt een bijdrage voor het organiseren en faciliteren van sociaal-culturele activiteiten te organiseren in 2021 voor ouderen in Kennemerland.

Stichting Voetjes van de Vloer ontvangt een bijdrage om in zorginstellingen in het Kennemerland muzikaal vermaak aan te bieden aan bewoners van woonzorg centra. Doel is om kwaliteit van leveren te vergroten middels de muziek van vroeger.

Stichting Bewonersbedrijf Leidsebuurt – Activiteiten specifiek gericht op ouderen.

Grote toegewezen projecten

 Academisch Medisch Centrum Amsterdam ontvangt een bijdrage voor hun project: ‘Onderzoekconsortium interculturele ouderengeneeskunde’ wat samen met co-financier, fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland, een toezegging heeft gedaan. Dit onderzoek is niet doorgegaan en heeft te maken met het sluiten van het MC Slotervaart ziekenhuis. Dit project is niet doorgegaan i.v.m. de sluiting van het ziekenhuis Slotervaart. Het bedrag is teruggestort.

Vereniging Modestraat Buikslotermeer ontvangt de laatste bijdrage, 2018 t/m 2020. Project ‘Sweet70’ richt zich op geïsoleerde, eenzame en kwetsbare ouderen van 70+ wonend in en om de buurten Buiksloot en Nieuwendam in Amsterdam Noord. Het opzetten van een sociaal netwerk en het bieden van sociale activiteiten vanuit de culturele, creatieve en kunstzinnige sector als hulpbron voor contacten is de doelstelling van het project.  

Stichting Sutfene ontvangt een toezegging, op voorwaarde dat het wetenschappelijk onderzoekstraject ook kan worden gestart, een bijdrage voor hun onderzoek: ‘Voelbaar geluid voor mensen met dementie’.

Radboudumc afdeling IQ Healthcare Nijmegen ontvangt een bijdrage voor hun wetenschappelijk project: PROM (TOPICS-SF) . Het doel is dat TOPICS-MDS-MDS vragenlijst in heel Nederland wordt gebruikt om het welzijn van ouderen vast te leggen en betekenis te geven volgens de waarden van ouderen. Door deze standaardisatie willen ze de impact en relevantie van onderzoek naar ouderen(zorg) vergroten en de zorg voor ouderen verbeteren.

Ex juvantus Den Haag ontvangt een bijdrage voor een wetenschappelijk Haalbaarheidsonderzoek: ‘Introductie van draagbare slaap- en activiteitmeters wearables bij heupfractuur patiënten (75+) toegepast gedurende ziekenhuisopname’.

Stichting ZorgBalans ontvangt een bijdrage voor hun project ’Groen moet je Doen’.

Stichting Het Dolhuys in Haarlem ontvangt een bijdrage voor het project ‘Generaties Verbinden’.

Buiten de regio zijn de volgende aanvragen gehonoreerd

Nederlandse Brandwonden Stichting ontvangt een bijdrage voor het wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen met brandwonden.

Nu of Nooit ontvangt een bijdrage voor het organiseren van een vaartocht voor ouderen die in het nabije of verre verleden getraumatiseerd zijn, begeleid door studenten van het Candea college in Duiven. De vaartocht is i.v.m. Corona verplaatst naar 2021.

Stichting VUmc ontvangt een bijdrage voor hun project ‘Handreiking samenstellen voor professionals en vrijwilligers in de ouderenzorg’. 

Stichting Hospice Zuider-Amstel in Ouderkerk aan de Amstel ontvangt een bedrag om de kamers van de bewoners in te richten. Voor deze aanvraag wordt een uitzondering gemaakt.

Vrienden van het Westfriesmuseum ontvangen een bijdrage voor hun project ‘Groeten uit Hoorn’ wat ze in aangepaste vorm toch door kunnen laten gaan door de versoepeling van de Corona maatregelen van de zomer.

Leids Studenten Koor en Orkest Collegium Musicum kunnen hun twee lustrum concerten in 2021 uitvoeren dankzij de bijdrage.

Stichting Amstelring Groep ontvangt een bijdrage voor hun project ‘My Generatio’, is een laagdrempelige culturele inloop voor ouderen in de gemeente Haarlemmermeer in Het Cultuurgebouw. Bij My Generation kunnen ouderen spelen in een band, zingen in een rock koor en cultureel ontmoeten. In Corona tijd wordt het programma digitaal aan geboden en via livestream komen de artiesten de huiskamer binnen.

Stichting Allegoeds Lunteren ontvangt een bijdrage om ‘Zorgvakanties voor eenzame ouderen met een intensieve zorgvraag en mantelzorgers’ mogelijk te maken. De zorgvakanties zijn geannuleerd i.v.m. Corona en de bijdrage is teruggestort.

Stichting Geelprodukt ontvangt voor hun project ‘Lust for Life’ een bijdrage. Op basis van een filmvertoning en een ouderenkoor worden ontmoetingsmomenten georganiseerd voor ouderen (wonend in seniorenwoningen). Lust for Life organiseert in samenwerking met diverse woonzorgcentra een tournee met een activerend muziek programma. Doel is ook om landelijke publiciteit te krijgen via radio, TV, Omroep Max omdat de regisseurs hiermee goede contacten hebben.

Stichting Afrisol en Surisol ontvangt een bijdrage voor hun project Teelttafels’.

Stichting Groepswerk Migranten Ouderen ontvangt een bijdrage voor diverse activiteiten.

Stichting OOPOEH ontvangt een bijdrage voor hun project waarin een oppashondje gekoppeld wordt aan ouderen.

Vanuit het steunfonds is gehonoreerd

Stichting Steun en Toeverlaat heeft een bijdrage gekregen voor hun project ‘Terug naar het vak’. Het is een innovatief project waarin de 20-jarige Teun Toebes, hbo-verpleegkunde student,  besloot om via video’s aan zijn leeftijdgenoten te laten zien dat het zo belangrijk is om de waardigheid in de levens van mensen met dementie te blijven behouden.

Stichting ZorgBalans Haarlem ontvangt voor hun project ‘Sociale benadering Fiets (Riksja)’ waarin kwetsbare ouderen die moeilijk ter been zijn buiten te laten genieten van het moment en onderdeel uit te maken van de samenleving.

Nationaal Ouderen Fonds ontvangt een bijdrage voor de kerstdiners voor eenzame ouderen in de regio Kennemerland.

Stichting Un Ambrazo Para Los Amigos ontvangt een bijdrage om 100 voedselpakketten te verstrekken aan ouderen in Argentinië.

Stem in de Stad Haarlem ontvangt een bijdrage voor de jaarlijkse Kerstactiviteiten.

De Pauwehof Heemstede ontvangt een bijdrage voor de Kerstlunch.

Zorgbalans Zandstroom ontvangt een bijdrage voor de Kerstfeest Week.

WIJ Heemstede ontvangt een bijdrage voor de December activiteiten voor ouderen.

Zorgbalans Bloemenstroom ontvangt een bijdrage voor de viering van Kerstfeest 2020.

Stichting Sint Jacob heeft een bijdrage gekregen voor hun project Kerstpakketten voor bewoners.

Afgelopen jaar zijn er veel project- en kerstaanvragen van zowel binnen als buiten het Kennemerland gebied binnen gekomen en gehonoreerd. De Website ‘Fondsen voor Ouderen’ genereert veel nieuwe projectaanvragen.

Projectaanvragen voor onderhoud, nieuwbouw en herinrichting van gebouwen of tuinen welke niet binnen de doelstelling vallen, zijn niet gehonoreerd.

Wetenschappelijk onderzoek

Van 2012 tot 2022 heeft het bestuur van de Bavo stichting de bijzondere leerstoel Interne Geneeskunde, in het bijzonder Ouderengeneeskunde bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gefinancierd. Bijzonder hoogleraar was Prof. Dr. G.J. Blauw.

In de jaren 2001 tot en met 2011 heeft de Bavo stichting bij het VU medisch centrum de leerstoel  ‘epidemiologie van de veroudering’ (Prof. dr. Dorly J.H. Deeg) gefinancierd.

Reacties zijn gesloten.